Gorączka articles

Mechanizm powstawania gorączki

Mechanizm powstawania gorączki

Mechanizm powstawania gorączki Proces powstawania gorączki zapoczątkowuje pojawienie się w organiźmie pirogenów pochodzenia zewnętrznego, są to substancje białkowe, stanowiące produkt metabolizmu bakterii i wzrostu wirusów. Komórki fagocytujące, w kontakcie z nimi, rozpoczynają produkcję tzw. pirogenów endogennych, które wraz z krwią dostają się do podwzgórza, pobudzając je do produkcji neuromediatorów zapalenia w tym głownie prostaglandyn.…

Jak pozbyć się gorączki?

Jak pozbyć się gorączki? Jeżeli stan podgorączkowy lub gorączkowy przedłuża się, trzeba zawiadomić o tym lekarza który ustali przyczyny podwyższonej temperatury. Lekarza trzeba zawiadomić także wtedy, gdy gorączka obniża się w wyniku zastosowanych leków i ponownie narasta, kiedy przestają działać. Zwalczanie gorączki zależy od przyczyny.…

Gorączka

Gorączka Gorączką nazywamy objaw chorobowy polegający na zwiększeniu ciepłoty ciała powyżej normy. Pierwotne znaczenie tego objawu to obronna odpowiedź organizmu na atak wirusów, bakterii, grzybów, obecność ciał obcych, alergenów, martwych fragmentów tkanek i chemicznych pirogenów. Funkcja obronna gorączki polega na zaburzeniu metabolizmu patogenów poprzez zwiększenie temperatury ich otoczenia (organizmu zainfekowanego).…

Gorączka u dziecka

Gorączka u dziecka Gorączka u dziecka zdarza się dość często. Pojawienie się gorączki u dziecka nie zawsze oznacza, że jest ono chore. Jeżeli termometr wskazuje nieco więcej kresek niż zazwyczaj, i dziecko nie wykazuje żadnych objawów chorobowych, trzeba odczekać dwa kwadranse i powtórzyć pomiar.…
Top