Akcje społeczne

Karta stomika – niezbędnik w podróży

Informacja prasowa 23 listopada 2015 Karta stomika – niezbędnik w podróży Zbliża się okres wzmożonych podróży związanych zarówno ze Świętami Bożego Narodzenia, jak również feriami

Informacja prasowa
23 listopada 2015

Karta stomika – niezbędnik w podróży
Zbliża się okres wzmożonych podróży związanych zarówno ze Świętami Bożego Narodzenia, jak również feriami szkolnymi i wyjazdami narciarskimi. W trosce o spokojną, bezpieczną i przyjemną podróż, organizatorzy kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” zwracają się z apelem do wszystkich osób, mających wyłonioną stomię o zaopatrzenie się w kartę stomika przed wyruszeniem w drogę.

Szacuje się, że w Polsce żyje około 40 tysięcy osób z wyłonioną stomią. Są to osoby w różnym wieku, które dzięki stomii mogą bez większych przeszkód normalnie funkcjonować, pracować, uprawiać sporty, podróżować. Niestety, konieczność przeprowadzania regularnych zabiegów związanych ze zmianą woreczka powoduje często duży dyskomfort, stres i zamieszanie. Jest to związane nie tyle ze skomplikowaną procedurą samej zmiany, a raczej z brakiem wiedzy osób postronnych i, co za tym idzie, często krępujących sytuacji.

Jedną z najbardziej stresogennych dla stomików okoliczności są podróże, a w szczególności wszelkiego rodzaju kontrole graniczne, celne, czy procedury odpraw na lotnisku. Zdarza się, że stomicy w trakcie takich procedur narażeni są nawet na konieczność odklejenia woreczka. Należy pamiętać, że odklejenie woreczka oraz jakakolwiek ingerencja osób niewykwalifikowanych może spowodować rozszczelnienie się sprzętu stomijnego, skutkujące wyciekaniem treści jelitowej lub moczu. Dodatkowym utrudnieniem dla podróżujących stomików jest fakt, iż w przepisach dotyczących przewozu bagażu podręcznego, leków oraz środków medycznych nie ma słowa

o sprzęcie stomijnym, bez którego żaden stomik nie może funkcjonować.
Aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo stomików, w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” powstała pierwsza w Polsce karta stomika – dokument zaświadczający, że jej posiadacz ma wyłonioną stomię. Karta wydana została w wygodnym formacie karty płatniczej, mieści się zatem bez problemu w każdym portfelu. Do karty dołączane jest zaświadczenie medyczne (przetłumaczone na siedem języków), z którym stomik musi udać się do lekarza prowadzącego (lekarza POZ), w celu poświadczenia przez niego faktu posiadania stomii. Podpis oraz pieczątka odpowiedniego organu medycznego są warunkiem ważności zaświadczenia oraz potwierdzą zasadność korzystania z karty stomika.

„Osoby z wyłonioną stomią, powinny mieć prawo do zachowania intymności, zwłaszcza w sferze, która jest dla większości z nich szczególnie wrażliwa. Karta stomika to krok milowy w kierunku zapewnienia stomikom ich podstawowych praw, między innymi poszanowania ich potrzeb związanych z obsługą stomii.” – mówi prof. Krzysztof Bielecki specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, ekspert kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. I dodaje: „Aby karta stomika w pełni spełniała swoje zadanie potrzebna jest zakrojona na szeroką skalę edukacja na temat stomii. Prawda jest taka, że im większa będzie świadomość społeczna na temat stomii, tym łatwiejsze stanie się życie samych stomików”.

Procedura uzyskania karty i zaświadczenia medycznego jest bardzo prosta. Wystarczy wysłać wiadomość na adres [email protected] lub na adres pocztowy ul. Karola Dickensa 27 lok 27 02-382 Warszawa. Karty stomika są również dostępne w punktach konsultacyjno-szkoleniowych „STOMAlife. Odkryj stomię” oraz w regionalnych oddziałach POL-ILKO.

Więcej informacji na stronie: www.stomalife.pl

***
Celem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików, przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja pacjentów
i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych. Misją inicjatywy jest zbudowanie powszechnej akceptacji dla stomików tak by mogli powrócić do normalnej aktywności zawodowej
i społecznej.
Organizatorami kampanii są: Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko, Fundacja im. dr. Macieja Hilgiera oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita “J-elita”. Partnerem medycznym jest firma SALTS POLSKA Sp. z o.o. oraz Maganimed Sp. z o.o.
Kampania została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka, Collegium Medicum UMK, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacji ECE „Po Prostu”, Łódzkiego Stowarzyszenia Stomijnego, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Klubu Koloproktologii, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Pomorskiego Stowarzyszenia Stomijnego, Prezydent Warszawy oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy