Mechanizm powstawania gorączki

Mechanizm powstawania gorączki

Proces powstawania gorączki zapoczątkowuje pojawienie się w organiźmie pirogenów pochodzenia zewnętrznego, są to substancje białkowe, stanowiące produkt metabolizmu bakterii i wzrostu wirusów.

Komórki fagocytujące, w kontakcie z nimi, rozpoczynają produkcję tzw. pirogenów endogennych, które wraz z krwią dostają się do podwzgórza, pobudzając je do produkcji neuromediatorów zapalenia w tym głownie prostaglandyn.

Po dotarciu do ośrodka regulacji temperatury, w mózgu, zaburzają one przepływ impulsów nerwowych pomiędzy tworzącymi go neuronami, co skutkuje zwiększeniem temperatury organizmu.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#mechanizm goraczki

Authors
Tags , , , ,

Related posts

One Comment;

  1. Marek said:

    Hmm, dziwne, ale tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zawsze myślałem, że gorączka to.. gorączka. Warto jednak wiedzieć jak naprawdę powstaje.

Comments are closed.

Top