Ubezpieczenia

Dobra recepta na skuteczne ubezpieczenie każdej apteki

INFORMACJA PRASOWA Dobra recepta na skuteczne ubezpieczenie każdej apteki Farmaceuta pomylił się, wydając lek? A może awaria lodówki sprawiła, że lekarstwa uległy zniszczeniu? Prowadzenie swojego

INFORMACJA PRASOWA

Dobra recepta na skuteczne ubezpieczenie każdej apteki
Farmaceuta pomylił się, wydając lek? A może awaria lodówki sprawiła, że lekarstwa uległy zniszczeniu? Prowadzenie swojego biznesu jest ogromnym wyzwaniem, a błędy zdarzają się nawet najbardziej kompetentnym pracownikom. Jednak, aby nieprzewidziane sytuacje nie były powracającym koszmarem aptekarza, warto o nich pomyśleć, zanim nastąpią. Allianz chcąc zwiększyć komfort przedsiębiorców, wprowadził ubezpieczenie Bezpieczny Biznes, które zapewnia niezbędne wsparcie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach dla branż z różnym profilem działalności.

Ludzkość wynalazła sposoby, by zwalczać dziesiątki dokuczliwych objawów i przywracać chorych
do zdrowia. Podobnie jest w biznesie. Dobre ubezpieczenie dopasowane do specyfiki działalności
to dla przedsiębiorcy recepta na poczucie pewności.

Ubezpieczenie Allianz Bezpieczny Biznes jest ofertą kompleksową, stworzoną z myślą o małych
i średnich przedsiębiorstwach. Umowę może zawrzeć firma o wartości majątku do 15 mln złotych w jednej lokalizacji lub do 25 mln złotych we wszystkich. Jedna polisa obejmuje ochroną ubezpieczeniową zarówno budynek czy lokal usługowy, jak i ich wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny, a także nakłady inwestycyjne. Ubezpieczenie chroni również przed konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Za dodatkową składkę – od 37 złotych miesięcznie przy sumie ubezpieczenia 100 tysięcy złotych – można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o OC zawodowe farmaceuty i technika farmacji oraz OC świadczeniodawcy, o ile apteka ma podpisaną umowę z NFZ.

Wskazania do stosowania
Jak wynika z corocznego Barometru Ryzyka Allianz 2017, niespodziewane zjawiska – takie jak powódź, pożar czy zniszczenie mienia – mogą narazić majątek firmy, doprowadzić do zakłócenia działalności przedsiębiorstwa, co w efekcie zazwyczaj oznacza poważne straty finansowe. Czerpiąc z wieloletnich doświadczeń agentów i klientów oraz rozumiejąc ryzyko związane z prowadzeniem własnej firmy, specjaliści Allianz uatrakcyjnili zakres ubezpieczenia Bezpieczny Biznes, dodając nowe klauzule, upraszczając niektóre definicje oraz wprowadzając specjalne rozwiązania pod kątem wymagań wybranych branż.
„Ubezpieczenie dedykowane aptekom chroni na wypadek pożaru, zalania, powodzi i wielu innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, szkód powstałych w trakcie transportu oraz wyrządzonych osobom trzecim, klientom i kontrahentom, w związku prowadzoną działalnością. Zapewnia także szereg korzyści, które przydają się w najmniej spodziewanych momentach: na przykład pomoc ślusarza, hydraulika czy szklarza, a nawet bezpłatne konsultacje u prawnika.” – powiedział Stanisław Żołądek, agent ubezpieczeniowy Allianz.

Czynniki zwiększające bezpieczeństwo
Awaria lodówki? Brzmi kiepsko, w domu i w prowadzonym biznesie. Szczególnie gdy mowa o przechowywaniu leków, sprawa robi się poważna. Leki zepsute z powodu zbyt wysokiej temperatury bezwzględnie trzeba zutylizować. Allianz wprowadził rozwiązania dedykowane konkretnym branżom, między innymi aptekom. Właśnie w ich przypadku przyda się rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzulę rozmrożenia lub zepsucia środków obrotowych. Za niewiele ponad 5 złotych miesięcznie dodatkowej składki, przy sumie ubezpieczenia w wysokości 10 tysięcy, można zabezpieczyć się na wypadek pożaru, przerwy w dostawie prądu czy awarii urządzenia chłodniczego.

A co, jeśli z powodu pękniętej rury zniszczone zostaną dokumenty uprawniające aptekarza do refundacji leków, które już sprzedał? Spokojnie, dodatkowy element ubezpieczenia Bezpieczny Biznes sprawi, że taka sytuacja również nie narazi przedsiębiorcy na straty. Ubezpieczenie kosztów utylizacji leków, recyclingu maszyn i urządzeń oraz utraty dokumentów zapewni pomoc w razie pożaru czy innego zdarzenia losowego objętego ochroną. To ubezpieczyciel pokryje koszty wynikające z braku możliwości uzyskania refundacji sprzedanych leków. Zapłaci też za recycling maszyn i urządzeń znajdujących się w aptece lub punkcie aptecznym. Dodatkowa składka nie przekroczy w tym przypadku 4 złotych miesięcznie, dla sumy ubezpieczenia w kwocie 100 tysięcy złotych.

Jak stosować?
Przed użyciem zdecydowanie skonsultuj się z najlepszym agentem ubezpieczeniowym. Doświadczenie i kompetencje doradców Allianz – wsparte intuicyjnym systemem sprzedaży, jakim dysponują w swojej pracy – pozwalają dopasować ofertę do realnych potrzeb klienta. Warto sięgnąć po przemyślane rozwiązania, dzięki którym lista kłopotów, z powodu których przedsiębiorcę może rozboleć głowa, znacznie się skróci…

Warszawa, 14 marca 2017 roku
Allianz Polska już od 20 lat troszczy się o życie, zdrowie i mienie klientów. Firma świadczy kompleksowe usługi w sektorze ubezpieczeń, inwestycji, emerytur i bankowości, z których skorzystało już blisko 2 miliony klientów indywidualnych i korporacyjnych. Oferta Grupy Allianz w Polsce obejmuje blisko 180 produktów, wśród których są ubezpieczenia majątkowe, na życie i zdrowotne dla klientów indywidualnych i firm, fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne, pracownicze programy emerytalne i cała gama produktów bankowych.
Jesteśmy na: