Zdrowie

Europejski Dzień Profilaktyki Udaru Mózgu – Już czas na Twój własny Plan dla Zdrowia!

10.05.2018r.

Europejski Dzień Profilaktyki Udaru Mózgu – Już czas na Twój własny Plan dla Zdrowia!
Już 10 maja w ramach obchodów Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej, Fundacja Udaru Mózgu rozpoczyna kampanię edukacyjną Zapobiegam.pl. To pierwsza inicjatywa, która dotyczy profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych (głównie udaru mózgu i zawału serca). W ramach kampanii można skorzystać z Planu dla Zdrowia przygotowanego przez ekspertów fundacji, wykonać test ryzyka wystąpienia udaru oraz wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach i akcjach biegowych w 11 polskich miastach.

W Polsce, choroby sercowo-naczyniowe stanowią istotny i wielowymiarowy problem: zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Są główną przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków (poniżej 65 roku życia). Jak pokazują statystyki, choroby te powodują w naszym kraju 46 proc. wszystkich zgonów. Każdego dnia z ich powodu umiera średnio 476 osób. Jest to znacznie więcej niż w krajach Europy Zachodniej.

Główne czynniki ryzyka wywołujące choroby sercowo-naczyniowe to: palenie tytoniu, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, wysokie stężenie cholesterolu we krwi. To czynniki bezpośrednio związane z indywidualnym stylem życia, zwyczajami żywieniowymi oraz poziomem aktywności fizycznej. Do pozostałych czynników zalicza się: nadwagę, cukrzycę, nadmierne spożycie alkoholu oraz stres. WHO szacuje, że obniżenie ciśnienia tętniczego, otyłości, stężenia cholesterolu oraz ograniczenie palenia tytoniu może zmniejszyć zapadalność na choroby układu krążenia o ponad połowę.

“Większość z nas zaczyna troszczyć się o swoje zdrowie dopiero wtedy gdy odczuwamy pierwsze symptomy choroby. Takie sposób myślenia o zdrowiu należy zmienić. Kampania Zapobiegam.pl ma skłonić Polaków do stałego dbania o swoje zdrowie i kontrolę jego stanu. Nie żyjemy tylko dla siebie. Otaczają nas nasi bliscy. Jeżeli nie zaczniemy dbać o swoje zdrowie również oni będą ponosili skutki tych zaniedbań. Każdy z nas powinien mieć swój własny Plan dla Zdrowia w trosce o siebie i swoich bliskich. Podam prosty przykład. Według badania NATPOL na nadciśnienie tętnicze, które jest główną przyczyną występowania chorób sercowo-naczyniowych aktualnie choruje ok. 32 proc. dorosłych Polaków (10,5 mln chorych, w tym 9,5 mln w wieku 18-79 lat i prawie 1 mln u osób powyżej 80 lat). Aż 3 mln Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma nadciśnienie. Te 3 miliony naszych rodaków to osoby u których ryzyko wystąpienia udaru i zwału może być bardzo duże w zawiązku z tym, że nie leczą swojego nadciśnienia” – mówi dr n med. Włodzimierz Dłużyński , prezes Fundacji Udaru Mózgu.

Na stronie kampanii Zapobiegam.pl każdy będzie mógł znaleźć przykładowy PLAN DLA ZDROWIA. To sposób, by mieć kontrolę nad czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, znać stan swojego organizmu oraz wprowadzić zdrowe nawyki na co dzień. Przygotowany przez FUM plan pomoże zadbać o zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną i redukcję stresu, które mogą znacząco poprawić stan naszego zdrowia. Ponadto FUM przypomina o regularnej kontroli poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Bardzo ważne pozostają także kontrola ciśnienia i tętna.
W ramach kampanii Zapobiegam.pl Drużyna Fundacji weźmie udział w imprezach biegowych w 11 polskich miastach. Na każdym z wydarzeń, w specjalnie przygotowanym punkcie edukacyjnym, będzie można uzyskać informacje na temat udaru mózgu oraz zawału serca oraz otrzymać bezpłatne materiały edukacyjne. Dodatkowo aparatem wykrywającym migotanie przedsionków będą przeprowadzane badania ciśnienia krwi – nieprawidłowe ciśnienie krwi jest jedną z głównych przyczyn występowania udaru mózgu.

Odwiedzający punkt edukacyjny będą także mogli sprawdzić własny wskaźnik ryzyka wystąpienia udaru za pomocą specjalnej, pierwszej w Polsce i w Europie aplikacji udarowej „Stop Udarom!”.

„Chcemy zaproponować każdemu odwiedzającemu portal zapobiegam.pl lub stoisko fundacji podczas imprez biegowych szczegółowy komplet narzędzi pozwalający kontrolować zdrowie – mówi dr Dłużyński – jednym z nich jest aplikacja mobilna pomagająca oszacować ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Poprzez nasze działania chcemy zachęcić Polaków do aktywnego zadbania o swoje zdrowie. Regularna kontrola ciśnienia tętniczego, poziomu cukru i cholesterolu to coś, od czego trzeba zacząć. W tych wszystkich działaniach ma pomóc kampania Zapobiegam.pl” – dodaje dr. Dłużyński.

Do udaru dochodzi, kiedy naczynia krwionośne doprowadzające tlen i substancje odżywcze do mózgu zostają zablokowane przez skrzep krwi lub następuje ich uszkodzenie, co prowadzi do odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i jego obumierania. Udar mózgu, którego przyczyną jest zamknięcie naczynia krwionośnego, to udar niedokrwienny, który stanowi zdecydowaną większość (ok. 80 proc.) udarów.
Zawał serca następuje w momencie zamknięcia naczynia krwionośnego w sercu co powoduje przerwanie dopływu krwi do serca. Powoduje to martwicę fragmentu serca do którego nie dociera krew. Do zawału może dojść niespodziewanie nawet u osób, u których nie było wcześniej żadnych niepokojących objawów, ponieważ prowadzą do niego procesy trwające nawet kilka lat.
W przypadku wystąpienia choroby niezwykle ważna jest szybka reakcja
i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Ryzyko udaru mózgu oraz zawału można skutecznie ograniczać. Modyfikacja czynników ryzyka choroby nie tylko wpływa na obniżenie zapadalności, ale również na sam przebieg choroby. Profilaktyka pierwotna ma na celu obniżenie ryzyka u osób bez objawów choroby – polega głównie na wpływie na tzw. modyfikowalne czynniki ryzyka udaru (z badań wynika, że odpowiadają one za 80 proc. ryzyka), wśród których możemy wyróżnić elementy stylu życia (np. brak aktywności fizycznej, zła dieta, palenie papierosów) oraz schorzenia takie jak nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków – najczęściej występująca arytmia serca czy cukrzyca.

Fundacja Udaru Mózgu
Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku. Jej misją jest poprawa sytuacji chorych po udarze oraz propagowanie zachowań zapobiegających chorobom naczyniowym mózgu.
W tym celu Fundacja prowadzi liczne działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Fundacja Udaru Mózgu, jako jedyna polska organizacja jest członkiem Stroke Alliance for Europe oraz partnerem World Stroke Organization.

Główne choroby sercowo-naczyniowe:
• nadciśnienie tętnicze
• niewydolność serca
• choroba wieńcowa
• zawał Serca
• udar mózgu
• arytmie serca

Podstawowe informacje o udarze mózgu i zawale serca
Wspólne czynniki ryzyka udaru mózgu i zawału serca
Czynniki, na które mamy wpływ:
• nadciśnienie tętnicze
• wysoki poziom cholesterolu
• cukrzyca
• palenie tytoniu

• nadużywanie alkoholu
• otyłość

Czynniki, na które nie mamy wpływu:
• wiek (prawdopodobieństwo udaru rośnie wraz z wiekiem)
• płeć (do udaru częściej dochodzi u mężczyzn)
• czynniki genetyczne

Objawy udaru mózgu
Najczęściej występujące objawy udaru mózgu to:
• Asymetria twarzy – niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy
(np. opadanie kącika ust)
• Niedowład lub porażenie połowicze kończyn górnych lub dolnych
• Zaburzenia mowy – mowa bełkotliwa, niezrozumiała
• Zaburzenia widzenia
• Utrata równowagi i zawroty głowy

Objawy zawału serca
Najczęściej występujące objawy zawału serca to:
• Ból w klatce piersiowej
• Duszność
• Osłabienie
• Potliwość
• Nudności

Więcej informacji
• www.fum.info.pl – strona internetowa Fundacji Udaru Mózgu
• www.poudarzemozgu.pl – strona zawierająca informacje przydatne dla osób po udarze oraz ich rodzin
• stopudarom.pl
• www.facebook.com/druzynafum
• www.facebook.com/fundacja.udaru.mozgu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy