Wiadomości

Międzynarodowy projekt śledzi rozprzestrzenianie się ptasiej grypy

Międzynarodowy projekt śledzi rozprzestrzenianie się ptasiej grypy [Data: 2006-09-28] Nowy projekt, prowadzony przez Organizację ds. Żywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) z siedzibą w Rzymie,

Międzynarodowy projekt śledzi rozprzestrzenianie się ptasiej grypy

[Data: 2006-09-28]

Nowy projekt, prowadzony przez Organizację ds. Żywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) z siedzibą w Rzymie, wykorzystuje globalny system pozycjonowania (GPS) do śledzenia migrujących ptaków, aby dowiedzieć się, jak rozprzestrzenia się ptasia grypa. Państwa członkowskie UE ponoszą 30 procent kosztów projektu.

Gdy znajduje się ptaki będące nosicielami wirusa H5N1 niszczone są całe stada, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Ludzie mogą zarazić się wirusem przez bliski kontakt z zarażonymi ptakami, a wskaźnik śmiertelności wynosi ponad 50 procent. Niektórzy naukowcy obawiają się, że jeżeli wirus ulegnie zmutowaniu, które umożliwi mu rozprzestrzenianie się z człowieka na człowieka, może to doprowadzić do pandemii śmiertelnej grypy. Natomiast gdy dociera do nas informacja o zarażonym stadzie, oznacza to, że wirus już się rozmnożył, a my otrzymujemy dowody jego rozprzestrzenienia. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wirus mógł zarazić kury hodowlane, musimy poznać szlaki migracyjne ptaków.

W maju na spotkaniu FAO i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt zdecydowano, że konieczne jest poszerzenie naszej wiedzy na temat zachowań migrujących ptaków oraz przede wszystkim sposobu, w jaki te ptaki oddziałują na stada domowe i hodowlane. Prowadzony przez FAO zespół jest w Mongolii, gdzie jego członkowie zajmują się przyczepianiem miniaturowych przyrządów GPS migrującym łabędziom, aby śledzić ich zimowe migracje.

– Dążymy do zrozumienia roli, jaką dzikie ptaki mogą odgrywać w rozprzestrzenianiu się H5N1 – powiedział dr Scott Newman, międzynarodowy koordynator przyrody ds. ptasiej grypy organizacji FAO z siedzibą w Rzymie. – Chociaż handel drobiem i ptakami to główne szlaki rozprzestrzeniania, ptaki migrujące mają w tym prawdopodobnie swój udział na niektórych obszarach.

FAO, we współpracy z organizacją rządu amerykańskiego Geological Survey, Towarzystwem Ochrony Dzikiej Przyrody (WCS) i Mongolską Akademią Nauk wybrali do badań łabędzia krzykliwego, ponieważ dużo tych łabędzi padło podczas corocznej migracji na zachód zimą 2005/2006 r. – Badania łabędzia krzykliwego w Mongolii pokazują jak ważne według FAO jest zrozumienie związku pomiędzy rolnictwem, dziką przyrodą i zdrowiem ludzkim – powiedział dr Newman.

Za względu na wielkość stad migrujących ptaków do tej pory trudno było precyzyjnie kontrolować gdzie zimują określone sztuki. Nowa technologia pozwoliła naukowcom stworzyć mały “plecak” GPS na energię słoneczną dla łabędzi, który rejestruje ich położenie. Plecak w końcu odpadnie, ale najpierw przekaże ważne informacje na temat szlaków migrujących ptaków.

Do państw członkowskich UE biorących udział w projekcie należą: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.gains.org

Migrację łabędzia krzykliwego można śledzić na stronie:
http://www.werc.usgs.gov/sattrack

Raport FAO o H5N1 można przeczytać na stronie:
http://www.fao.org/docs/eims/upload//213477/news_birdflu06_en.pdf

Teksty pokrewne: 25479, 26325

Kategoria: Różne
Źródło danych: FAO
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji dostarczonych przez WCS i FAO
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki o ziemi; Metody pomiarowe; Rozwój regionalny; Badania Naukowe

RCN: 26419

źródło CORDIS Urząd Publikacji EU

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy