Wiadomości

Forum Zdrowia ostrzega przed słabością planów działań prewencyjnych na wypadek pandemii

Forum Zdrowia ostrzega przed słabością planów działań prewencyjnych na wypadek pandemii
Forum Zdrowia ostrzega przed słabością planów działań prewencyjnych na wypadek pandemii [Data: 2006-10-06] Uczestnicy Europejskiego Forum Zdrowia w Gastein usłyszeli apele o poprawienie strategii działań

Forum Zdrowia ostrzega przed słabością planów działań prewencyjnych na wypadek pandemii

[Data: 2006-10-06]

Uczestnicy Europejskiego Forum Zdrowia w Gastein usłyszeli apele o poprawienie strategii działań prewencyjnych na wypadek pandemii i o więcej badań nad chorobami reumatycznymi.

Dziewiąte forum przyciągnęło prawie 600 uczestników i odbyło się zaledwie kilka dni po opublikowaniu przez Komisję Europejską memorandum w sprawie planowanej unijnej dyrektywy dotyczącej zdrowia, zmierzającej do wzmocnienia transgranicznej współpracy w sektorze opieki zdrowotnej.

Rok po tym, jak do krajów Europy dotarła ptasia grypa i wywołała pewną panikę, wdrożono plany zapobiegania i zwalczania pandemii, ale, zdaniem ekspertów, nie są one wystarczające.

Na Forum Zdrowia naukowcy z London School of Hygiene and Tropical Medicine przedstawili wyniki badania, w którym zwrócono uwagę na kilka słabości:
– brak koordynacji między działaniami podejmowanymi w ramach medycyny człowieka i medycyny weterynaryjnej;
– współpraca międzynarodowa to często “puste słowa”;
– nieodpowiednie strategie powstrzymywania potencjalnych pandemii;
– ogólnikowo sformułowane plany kryzysowe.

Zapobieganie pandemii przynosi wyniki tylko wtedy, jeśli wszystkie kraje łączą swoje wysiłki, jak podkreślił przewodniczący Forum Zdrowia Günther Leiner: – Nic nie daje fakt, że poszczególne kraje wprowadzą doskonałe środki ochronne, jeśli inne tego zaniedbują. Nawet jeśli tylko kilka krajów nie wdroży odpowiednich środków zaradczych, wtedy powstaje “furtka” do wejścia pandemii do Europy, co w końcowym efekcie staje się zagrożeniem także dla każdego innego kraju. A zatem na Europie spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie, żeby wszędzie na poziomie krajowym zapewniono maksymalne bezpieczeństwo. Jeśli tego nie zrobimy, w ostateczności igramy życiem obywateli – powiedział.

Część uczestników zaapelowała także o zwrócenie większej uwagi na choroby reumatyczne. Uczestnicy skrytykowali pogląd, zgodnie z którym śmiertelność jest podstawowym kryterium określania, na ile poważna jest dana choroba. Przy określaniu priorytetów powinno się również brać pod uwagę koszty ekonomiczne i obciążenia socjalne, powiedzieli uczestnicy jednego z warsztatów.

A to już wiesz?  Badania naukowe wskazują, że higiena rąk nie wystarczy, aby zapobiec świńskiej grypie

Potrzeba więcej badań, aby lepiej zrozumieć przyczyny chorób reumatycznych, a także żeby znaleźć leki i opracować lepsze metody leczenia. – Usprawnienie ogólnoeuropejskiej współpracy badawczej jest jednym z głównych wyzwań w dziedzinie badań reumatologicznych – powiedział Josef Smolen, profesor internista w Szpitalu Ogólnym w Wiedniu. – Poważne obciążenie, jakie stanowią choroby reumatyczne, powinno znaleźć odzwierciedlenie w większym wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla ogólnoeuropejskiej współpracy w tej dziedzinie.

Więcej informacji na temat konferencji Europejskiego Forum Zdrowia Gastein znajduje się na stronie:
http://www.ehfg.org

Kategoria: Różne
Źródło danych: Europejskie Forum Zdrowia Gastein (EHFG); Europejska Liga do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR)
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji otrzymanych z Europejskiego Forum Zdrowia Gastein (EHFG) i Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR)
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Medycyna, zdrowie; Linie polityczne

RCN: 26461

źródło CORDIS Urząd Publikacji EU

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy