BIZNES Farmacja

Znamy nowego Lidera Nauk Farmaceutycznych!

Zdolni, ambitni, pracowici– tak określił młodych naukowców, którzy zgłosili się do konkursu, prof. Jerzy Pałka, członek komisji oceniającej prace. Wybór zwycięskiej rozprawy doktorskiej nie był prosty, gdyż wszystkie reprezentowały najwyższy

Data publikacji: 2017-05-31
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Znamy nowego Lidera Nauk Farmaceutycznych!
Kategoria: BIZNES, Farmacja

Zdolni, ambitni, pracowici– tak określił młodych naukowców, którzy zgłosili się do konkursu, prof. Jerzy Pałka, członek komisji oceniającej prace. Wybór zwycięskiej rozprawy doktorskiej nie był prosty, gdyż wszystkie reprezentowały najwyższy poziom.

Znamy nowego Lidera Nauk Farmaceutycznych! BIZNES, Farmacja - Zdolni, ambitni, pracowici– tak określił młodych naukowców, którzy zgłosili się do konkursu, prof. Jerzy Pałka, członek komisji oceniającej prace. Wybór zwycięskiej rozprawy doktorskiej nie był prosty, gdyż wszystkie reprezentowały najwyższy poziom.

Zdolni, ambitni, pracowici– tak określił młodych naukowców, którzy zgłosili się do konkursu, prof. Jerzy Pałka, członek komisji oceniającej prace. Wybór zwycięskiej rozprawy doktorskiej nie był prosty, gdyż wszystkie reprezentowały najwyższy poziom. Zdaniem jury, na szczególne wyróżnienie zasłużyła dr n. farm. Berenika Szczęśniak-Sięga i to właśnie ona otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych IV edycji konkursu.

 

Konkurs dla najlepszych

Każdy wydział farmaceutyczny mógł zgłosić do konkursu dwie najlepsze prace doktorskie, które zostały obronione w latach kalendarzowych 2016 i 2017. Oznacza to, że prace zakwalifikowane do Lidera Nauk Farmaceutycznych charakteryzują się wyjątkową wartością merytoryczną. Poza tym, musiały spełniać kryterium praktycznego zastosowania wyników. Inicjatorzy konkursu podkreślają, że współpraca środowiska akademickiego i przemysłu jest kluczem do sukcesu polskiej farmacji. W związku z tym doceniany jest świadomy wybór problemu badawczego. Konkurs pozwala coraz bardziej zbliżyć przemysł farmaceutyczny i badania naukowe prowadzone na polskich uczelniach. Jest to bardzo dobry punkt wyjścia do dalszej współpracy i budowania innowacyjnego sektora farmaceutyczno-medycznego, mówi Renata Pawlak – Morka, Dyrektor Rozwoju Produktów Gedeon Richter.

 

Wielka trójka

Pierwszą nagrodę, a zarazem tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych otrzymała dr n. farm. Berenika Szczęśniak-Sięga. Swoją pracę doktorską pt. Synteza i właściwości nowych pochodnych 1,2 benzotiazyny jako potencjalnych leków wielocelowych o działaniu chemoprewencyjnym i przeciwbólowym obroniła na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Poza tytułem, dr Szczęśniak-Sięga otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 15. tysięcy złotych, a także możliwość odbycia stażu w laboratorium Gedeon Richter Polska (wyłącznego partnera konkursu). Drugie miejsce i 10. tysięcy złotych przyznano dr n. farm. Emilii Sokołowskiej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, za pracę Farmakologiczne badania zmodyfikowanych kationowo polimerów dekstranowych przywracających prawidłową krzepliwość krwi po podaniu heparyny niefrakcjonalnej szczurom i myszom. Trzecią nagrodę i 5 tysięcy złotych otrzymał dr n. farm. Łukasz Kubik z Gdańskiego Uniwersytety Medycznego za rozprawę pt. Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromotograficzną związków dysocjujących. Uczelnie Medyczne, w których powstały wyróżnione prace, otrzymały medale Scientia Nobilitat.

 

Coraz wyższa jakość

Prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik podkreśla, że stojące na wysokim poziomie prace konkursowe odzwierciedlają rosnący poziom rozpraw doktorskich przygotowywanych na uczelniach. Gratulacje należą się osobom zaangażowanym w wytyczanie przedmiotu rozpraw o charakterze aplikacyjnym, w tym promotorom i samym doktorantom. Widać, że coraz częściej powstają prace o dużej wartości i praktycznym, aplikacyjnym charakterze[1]. Wzrasta również ilość prac nominowanych przez Rady Wydziałów Farmaceutycznych. Według prof. Janusza Pluty, przewodniczącego Komisji Konkursowej i prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, świadczy to o tym, że konkurs się przyjął i ma już swoją markę1. W dzisiejszych czasach, gdy farmacja dynamicznie się rozwija, potrzeba młodych osób, liderów, którzy staną się inicjatorami innowacji i połączą naukę z potrzebami rynku. Konkursy, takie jak Lider Nauk Farmaceutycznych, pozwalają docenić ich pracę i motywują do dalszego rozwoju.

Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych organizowany jest przez Gazetę Farmaceutyczną. Gedeon Richter jest wyłącznym partnerem konkursu.

Więcej informacji: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

 

[1] Lider Nauk Farmaceutycznych, http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/ogloszono-laureatow-iv-edycji/ [dostęp 12.05.2017]

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Znamy nowego Lidera Nauk Farmaceutycznych! BIZNES, Farmacja - Zdolni, ambitni, pracowici– tak określił młodych naukowców, którzy zgłosili się do konkursu, prof. Jerzy Pałka, członek komisji oceniającej prace. Wybór zwycięskiej rozprawy doktorskiej nie był prosty, gdyż wszystkie reprezentowały najwyższy poziom.
Hashtagi: #BIZNES #Farmacja

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy