BIZNES Farmacja

Rok 2019: przyspieszenie wzrostu rynku leków biologicznych

Data publikacji: 2019-12-03
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Rok 2019: przyspieszenie wzrostu rynku leków biologicznych
Kategoria: BIZNES, Farmacja

Według prognoz przedstawionych w najnowszym raporcie PMR „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce w 2019 r.”, sprzedaż leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych) przekroczy 4,8 mld zł w 2019 r.

Rok 2019: przyspieszenie wzrostu rynku leków biologicznych BIZNES, Farmacja - Według prognoz przedstawionych w najnowszym raporcie PMR „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce w 2019 r.”, sprzedaż leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych) przekroczy 4,8 mld zł w 2019 r.

Według prognoz przedstawionych w najnowszym raporcie PMR „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce w 2019 r. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024” sprzedaż leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych) przekroczy 4,8 mld zł w 2019 r. Analiza obejmuje sprzedaż apteczną Rx, jak i refundację w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Pozytywne perspektywy rozwoju rynku leków biologicznych

W 2018 r. rozwój rynku hamowany był dynamicznym wzrostem sprzedaży tańszych produktów biopodobnych, które wpłynęły na zmniejszenie wartości kilku ważnych substancji czynnych (referencyjnych). Warto zaznaczyć, że na rynku leków biologicznych w Polsce pod względem wartości dominują produkty oryginalne (referencyjne), głównie ze względu na znacznie wyższe koszty takich terapii. Istotna jest również relatywnie duża liczba dostępnych leków, w porównaniu do leków biopodobnych. W ostatnim czasie obserwowany jest jednak wzrost udziału leków biopodobnych, głównie za sprawą pojawienia się odpowiedników kilku czołowych produktów referencyjnych w związku z utratą ich ochrony patentowej np. przez Herceptin, Clexane, Humalog i Humirę. Ogółem, udział leków biopodobnych w całkowitym rynku leków biologicznych w Polsce zwiększył się od 2017 r. do pierwszej połowy 2019 r. o 5 punktów procentowych.

Według prognoz PMR, na skutek dodania do refundacji stosunkowo dużej liczby leków referencyjnych, 2019 r. zakończy się imponującym wzrostem na rynku leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych). Szacujemy, że będzie to wzrost powyżej 20%.

Refundacja kluczowa dla rozwoju rynku

W opinii firm przebadanych przez PMR specjalnie na potrzeby raportu, czynnikiem, który najbardziej wpłynąłby na rozwój ich działalności jest w chwili obecnej uzyskanie refundacji dla ich leku. Jest to zrozumiałe z uwagi na zaporową cenę większości leków biologicznych. Jedna piąta firm życzyłaby sobie większej przychylności państwa i wsparcia rozwoju tego sektora, np. wprowadzania projektów partnerstwa publiczno-prawnego, działań mających na celu zatrzymanie własności intelektualnej w kraju (firma z kapitałem polskim), wsparcia dla badań klinicznych wczesnej fazy (firma z kapitałem polskim).

Inne czynniki rozwoju wymieniane przez firmy to:

– edukacja pacjentów i lekarzy na temat leków biologicznych i biopodobnych

– rozwój chorób cywilizacyjnych

– wprowadzenie narodowego programu leczenia chorób rzadkich

– bardziej przewidywalna polityka refundacyjna.

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

[email protected]

Tel. +48 12 34 05 135

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Rok 2019: przyspieszenie wzrostu rynku leków biologicznych BIZNES, Farmacja - Według prognoz przedstawionych w najnowszym raporcie PMR „Rynek leków biologicznych i biopodobnych w Polsce w 2019 r.”, sprzedaż leków biologicznych (referencyjnych i biopodobnych) przekroczy 4,8 mld zł w 2019 r.
Hashtagi: #BIZNES #Farmacja

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy