BIZNES Farmacja

Czym jest opieka farmaceutyczna i dlaczego nie funkcjonuje w Polsce?

Opieka farmaceutyczna stwarza szereg korzyści dla pacjentów i farmaceutów. Niestety, jej potencjał nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Dlaczego tak się

Data publikacji: 2017-05-09
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Czym jest opieka farmaceutyczna i dlaczego nie funkcjonuje w Polsce?
Kategoria: BIZNES, Farmacja

Opieka farmaceutyczna stwarza szereg korzyści dla pacjentów i farmaceutów. Niestety, jej potencjał nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Dlaczego tak się dzieje?

Czym jest opieka farmaceutyczna i dlaczego nie funkcjonuje w Polsce? BIZNES, Farmacja - Opieka farmaceutyczna stwarza szereg korzyści dla pacjentów i farmaceutów. Niestety, jej potencjał nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Dlaczego tak się dzieje?

Opieka farmaceutyczna stwarza szereg korzyści dla pacjentów i farmaceutów. Niestety, jej potencjał nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego opieka farmaceutyczna nie funkcjonuje w naszym kraju tak, jak powinna? Na te i szereg innych pytań odpowiedzi szukali uczestnicy debaty „Farmaceuta 2025 – perspektywa oczami studentów”.

 

Opieka farmaceutyczna – co to takiego?

Na opiekę farmaceutyczną składa się szereg działań prowadzonych przez farmaceutę w aptece, które mają na celu zapewnienie kompleksowej pomocy pacjentom. Są to między innymi: analiza przyjmowanych przez pacjenta leków, ich możliwych interakcji, prowadzenie rejestru stosowanych preparatów, monitorowanie działania nowowprowadzonych leków, konsultacje i profilaktyka zdrowotna, instruktaże obsługi urządzeń medycznych. Farmaceuta, udzielający konsultacji może także kontaktować się z lekarzem prowadzącym pacjenta oraz wystawiać recepty farmaceutyczne, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pacjentów. W Polsce każdy ma prawo do korzystania z opieki farmaceuty i jest ona bezpłatna. Jednak takie usługi, jak opieka farmaceutyczna, oferowane są w niewielu miejscach, gdyż prawo ich nie nakazuje, a wiążą się z dodatkowymi kosztami dla właścicieli aptek.

Regulacje prawne

W Polsce o opiece farmaceutycznej mówi Ustawa o izbach aptekarskich. Według ustawy jest ona dokumentowanym procesem, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem, lekarzem i, w razie potrzeby, z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów, poprawiających jakość życia pacjenta[1].  Niestety, oprócz tego zapisu, który można uznać za bardzo ogólny, nie istnieją inne regulacje, które ustalałyby procedury działania farmaceutów, a także kwestie finansowania takich usług. W związku z tym większość aptek ich nie realizuje. Tymczasem opieka farmaceutyczna to przede wszystkim korzyść dla pacjenta – otrzymuje indywidualne podeście do swojego problemu, analizę przyjmowanych leków i profilaktykę powikłań, które mogą być związane z nieodpowiednim przyjmowaniem preparatów. Z drugiej strony, zyskują na niej także farmaceuci, gdyż mogą działać bardziej interdyscyplinarnie, wykorzystywać swoją szeroką wiedzę i pełniej realizować swoje powołanie – ochronę zdrowia pacjenta.

Opieka farmaceutyczna była jedną z kwestii poruszanych podczas debaty „Farmaceuta 2025 – perspektywa oczami studentów”, zorganizowanej w ramach projektu „RECEPTA na sukces w farmacji”. W styczniu studenci z wydziałów farmaceutycznych z całej Polski spotkali się w Warszawie, żeby rozmawiać o przyszłości farmacji. Uczestnicy zgodnie przyznali, że mimo istniejących unormowań prawnych, które umożliwiają prowadzenie opieki farmaceutycznej, to w Polsce ona praktycznie nie istnieje. A szkoda, ponieważ wynosi obsługę pacjenta na zupełnie inny poziom. Według Łucji Zielińskiej, studentki z Poznania, ewolucja farmacji aptecznej w profesjonalne poradnictwo sprawiłaby, że pacjenci byliby lepiej zaopiekowani. Indywidualne podejście do każdego pacjenta, pozwoliłoby na kontrolę sposobu przyjmowania przez niego leków, czuwania nad ich prawidłowym działaniem, kontrolowane byłyby interakcje różnych leków. Pozwoliłoby to uniknąć wielu przypadków nieprawidłowej farmakoterapii.

Rozwiązania studentów

Studenci, którzy wzięli udział w debacie, zastanawiali się, co można zrobić, żeby opieka farmaceutyczna mogła się w Polsce rozwijać. Według Doroty Kozłowskiej, absolwentki z Wrocławia, taka forma świadczenia usług wiąże się z rozwiązaniami logistycznymi – zapewnieniem przestrzeni do konsultacji, ale także odpowiedniej ilości personelu, który może poświęcić czas pacjentom. Łucja Zielińska podpowiada, że rozwiązaniem mógłby być system finansowania opieki farmaceutycznej przez NFZ, na podobnej zasadzie, jak finansowane są wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. By apteka była placówką ochrony zdrowia na wzór przychodni. Leki miałyby stałą cenę, a wizyta u farmaceuty byłaby wyceniana, zależnie od trudności usługi, jaka zostałaby wykonana. Dorota Kozłowska uważa jednak, że takie rozwiązanie  jest mało realne ze względów finansowych, biorąc pod uwagę budżet NFZ. Zamiast tego można by wprowadzić karty pacjenta, na których byłaby zapisana historia choroby oraz informacje o zakupionych i przyjmowanych lekach. Farmaceuta, mając dostęp do takiej karty, otrzymałby niezbędne informacje, które umożliwiłyby profesjonalną obsługę każdego pacjenta. Farmaceuta mógłby skontrolować także, czy pacjent bierze zalecone leki regularnie. Uczestnicy debaty zdają sobie sprawę z trudności, szczególnie budżetowych, związanych z proponowanymi rozwiązaniami. Jednak uważają, że kluczem do sukcesu projektu, wprowadzającego opiekę farmaceutyczną mogą być statystyki. Wiele hospitalizacji spowodowanych jest powikłaniami po nieodpowiedniej ordynacji leków. Działalność farmaceutów mogłaby im przeciwdziałać, co, po pierwsze spowodowałoby oszczędności finansowe, ale przede wszystkim uchroniłoby zdrowie wielu ludzi.

Obopólne korzyści

Dzięki rozwojowi opieki farmaceutycznej apteka stałaby się miejscem ochrony zdrowia, do którego pacjenci przychodziliby po kompleksową obsługę. Iga Błażejewska, studentka z Bydgoszczy, podkreśla też, że dzięki wytworzeniu więzi między farmaceutą a pacjentem, który przychodziłby do apteki po coś więcej niż realizację recepty, zwiększałoby się obopólne zaufanie i otwartość. Dzięki temu, pacjenci rzadziej zatajaliby informacje potrzebne do prawidłowego leczenia. Farmaceuci natomiast czuliby się docenieni i potrzebni, a także mogliby wykorzystywać pełnię swoich umiejętności i wiedzy.

 

 

[1] Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991r., rozdział 1, art.2a.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Czym jest opieka farmaceutyczna i dlaczego nie funkcjonuje w Polsce? BIZNES, Farmacja - Opieka farmaceutyczna stwarza szereg korzyści dla pacjentów i farmaceutów. Niestety, jej potencjał nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Dlaczego tak się dzieje?
Hashtagi: #BIZNES #Farmacja

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy