Leki

„Apteczne (R)ewolucje”

Warszawa, listopad 2018r. Informacja prasowa „Apteczne (R)ewolucje” Trwają (r)ewolucje w aptekach! Dzierżoniów, Łódź i Bielsko-Biała. Właśnie w tych miastach trwają „Apteczne (R)ewolucje”! Jury konkursu skierowanego

Warszawa, listopad 2018r.
Informacja prasowa
„Apteczne (R)ewolucje”
Trwają (r)ewolucje w aptekach!

Dzierżoniów, Łódź i Bielsko-Biała. Właśnie w tych miastach trwają „Apteczne (R)ewolucje”! Jury konkursu skierowanego do aptek niesieciowych, na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybrało trzech finalistów. Eksperci spotykają się z właścicielami zwycięskich aptek, oceniają sytuacje oraz identyfikują ich problemy. Specjaliści pokazują jak poprzez wprowadzenie niewielkich zmian, opierających się na dobrym rozumieniu potrzeb dzisiejszego pacjenta, można wypełniać misyjność zawodu farmaceuty oraz realizować założenia biznesowe. Oprócz biznes planów, apteki otrzymują wsparcie na realizację potrzeb w zakresie oznakowania lub elementów wyposażenia.
Po przeanalizowaniu zgłoszeń, które wpłynęły do udziału w konkursie „Apteczne (R)ewolucje”, jury wybrało finalistów. Zwyciężyły trzy apteki, z Dzierżoniowa, Łodzi i Bielska-Białej. Kryterium, które eksperci wzięli pod uwagę dokonując wyboru, było opisanie przez właścicieli problemów, z jakimi borykają się placówki oraz chęć wprowadzenia zmian. W ramach nagrody eksperci programu „Apteczne (R)ewolucje” przyjeżdżają do laureatów, zwiedzają okolice aptek, rozmawiają z właścicielami i personelem, przyglądają się codziennej pracy, dzięki czemu lepiej poznają problemy danej placówki. Po przeprowadzonych spotkaniach, sondach ulicznych i zidentyfikowaniu najbliższej konkurencji, eksperci definiują grupy docelowe i diagnozują sytuacje, w jakich znajdują się finaliści. Na tej podstawie powstają indywidualne plany działania, stworzone specjalnie dla każdej z nich. Zwycięzcy otrzymają także wsparcie na realizację dodatkowych potrzeb związanych m. in. z oznakowaniem apteki, elementami wystroju lub wyposażenia..
Wizyty w aptekach i spotkania z właścicielami są dla mnie zawsze wyzwaniem. Każda apteka jest inna, znajduje się w innej lokalizacji, inne jest jej otoczenie, wygląd i inni są pacjenci, a także problemy, z którymi muszą się mierzyć. Staram się przede wszystkim dokonać dogłębnej analizy sytuacji, w jakiej znajduje się apteka, zwiedzam okolicę, poznaję konkurencję, pytam mieszkańców i pacjentów, czy znają daną placówkę, czy to jest ich apteka pierwszego wyboru. Ale przede wszystkim rozmawiam z personelem, obserwuję codzienną pracę i obsługę pacjentów. Z moich obserwacji wynika, że farmaceuci, którzy pracują w aptekach indywidualnych, to bardzo zaangażowani w pracę, kompetentni profesjonaliści, ale także pełni empatii i wyrozumiałości ludzie. I To jest wielka siła małych, prywatnych aptek, w które bardzo wierzę – wyjaśnia Zbigniew Kowalski, ekspert programu „Apteczne (R)ewolucje.
Pierwsza z „Aptecznych (R)ewolucji” odbyła się w Dzierżoniowie w woj. Dolnośląskim. Właściciel pracuje teraz nad wprowadzeniem w życie zaproponowanych zmian.
Uwagi eksperta okazały się bardzo przydatne. Nie patrzyłem dotąd na moją aptekę w taki sposób, jaki zrobił to pan Zbigniew Kowalski. Zawsze wydawało mi się, że największy problem stanowi konkurencja aptek sieciowych, a z sondy ulicznej wynika zupełnie co innego. Mieszkańcy sądzą, że moja apteka to nowa placówka, pomimo iż istniejemy w tej lokalizacji od sześciu lat. Ekspert zwrócił naszą uwagę na ekspozycję preparatów oraz lepszą ofertę asortymentu dostosowanego do grupy naszych pacjentów, którymi są przede wszystkim seniorzy. Zwrócę uwagę na te szczegóły i wprowadzę zmiany zaproponowane przez eksperta Wydaje mi się, że uda mi się zrobić to w krótkiej perspektywie czasu, co przyniesie korzyści przede wszystkim naszym pacjentom – mówi Marcin Zdanowicz, właściciel finałowej apteki z Dzierżoniowa.
Kolejną apteką, do której zawitały „Apteczne (R)ewolucje” była apteka zlokalizowana w Łodzi. Ekspert wskazał m. in. na niewłaściwe oznakowanie placówki, przez co była ona niewidoczna dla pacjentów.
Po wizycie „Aptecznych (R)ewolucji”, wspólnie z personelem od razu wprowadziłyśmy zmiany dotyczące ekspozycji preparatów na półkach. Wcześniej nie przykładałyśmy do tego tak wielkiej wagi. Ekspert słusznie zasugerował, że apteka nie jest zbyt dobrze widoczna z ulicy, przez co omijają nas pacjenci z pobliskiego szpitala. Na pewno zastosuję w praktyce porady, których udzielił nam specjalista. Cieszę się, że zdecydowałam się na udział w konkursie, pomimo iż z początku miałam pewne obawy. Bałam się krytyki, okazania słabości. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wsparcie które otrzymałam, jest dla mnie motywacją do zmian na lepsze i dalszej pracy – dodaje mgr farm. Monika Zalega, właścicielka finałowej apteki z Łodzi.
„Apteczne (R)ewolucje jeszcze trwają. W listopadzie eksperci odwiedzą jeszcze ostatnią wygraną placówkę z Bielska-Białej.
Przebieg (r)ewolucji w aptekach, już wkrótce na stronie: http://aptecznerewolucje.pl/

Konkurs dla farmaceutów został zrealizowany w ramach programu „Apteczne (R)ewolucje”.
Jest to projekt edukacyjny, skierowany do aptek indywidualnych, którego koncepcja koncentruje się przede wszystkim na potrzebach pacjenta – merytorycznych i funkcjonalno – estetycznych, dzięki którym właściciele aptek niezrzeszonych w sieciach, będą mogli skuteczniej trafiać w konkretne oczekiwania pacjentów i tym samym móc stawiać czoło rynkowym wyzwaniom. Eksperci „Aptecznych (R)ewolucji” pomagają, doradzają, edukująi motywują farmaceutów, ale przede wszystkim dzielą się swoim doświadczeniem w takich dziedzinach jak: komunikacja medyczna, opieka farmaceutyczna w praktyce oraz prawo farmaceutyczne. Misją programu Apteczne (R)ewolucje jest stworzenie apteki jako miejsca przyjaznego pacjentowi -zarówno pod kątem opieki farmaceutycznej, jak i atmosfery wytworzonej dzięki względom estetycznym placówki, prezencji pracowników i innym detalom.
Projektowi patronuje Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy