Wiadomości

W ramach badania finansowanego przez UE dowiedziono, że pandemiczna świńska grypa infekuje komórki w głębi płuc

W ramach badania finansowanego przez UE dowiedziono, że pandemiczna świńska grypa infekuje komórki w głębi płuc [Data: 2009-09-11] Który typ grypy infekuje komórki w głębi

W ramach badania finansowanego przez UE dowiedziono, że pandemiczna świńska grypa infekuje komórki w głębi płuc

[Data: 2009-09-11]

Który typ grypy infekuje komórki w głębi płuc: pandemiczna grypa świńska czy grypa sezonowa? Badacze biorący udział w projektach finansowanych przez UE twierdzą, że bez wątpienia winowajcą jest tu pandemiczna świńska grypa. Wyniki najnowszych badań odkrycia opublikowane w czasopiśmie Nature Biotechnology wskazują, że u ludzi zainfekowanych pandemicznym szczepem grypy H1N1 pochodzenia świńskiego prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych objawów jest większe niż u pacjentów zainfekowanych sezonowym szczepem H1N1. Jest to spowodowane sposobem, w jaki wirus świńskiej grypy przyczepia się do określonych receptorów w ciele.

Badanie było częściowo finansowane w ramach projektów FLUPATH (?Ptasia grypa: wpływ interakcji gospodarz-patogen na patogenezę i ekologię?) oraz FLUINNATE (?Wrodzona odporność dróg oddechowych ssaków na infekcję wirusem grypy?) wchodzących w skład inicjatywy ?Wsparcie polityk? europejskiego Szóstego Programu Ramowego (6PR). Wsparcie finansowe wynosi 1,92 miliona euro dla projektu FLUPATH oraz 1,44 miliona dla projektu FLUINNATE.

Te najnowsze badania, kierowane przez badaczy z Imperial College London w Wielkiej Brytanii, podkreślają, że naukowcy powinni uważnie przyglądać się obecnemu wirusowi grypy pandemicznej H1N1, a w szczególności zmianom w sposobie infekowania komórek, które mogą przyczynić się do znacznie poważniejszych infekcji.

W jaki więc sposób infekowane są komórki? Naukowcy twierdzą, że wirusy grypy przyczepiają się do cząsteczek białka na zewnątrz komórki. Cząsteczki te, zwane receptorami, są osadzone w błonie komórkowej lub cytoplazmie komórki. Każdy wirus przyczepia się do określonego receptora. Jeśli wirus nie znajdzie tego określonego receptora, nie jest w stanie przeniknąć do komórki. Jeśli jednak wirus przeniknie do komórki, zmienia mechanizmy komórkowe, tak aby produkować składniki niezbędnie do wytwarzania nowych wirusów. Następnie wirusy te opuszczają komórkę i infekują inne komórki. Wynik: infekcja.

Badacze z Niemiec, Japonii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii stwierdzili, że wirusy grypy sezonowej przyczepiają się do receptorów zlokalizowanych w nosie, gardle i górnych drogach oddechowych. Gdy silnie przylegają do komórki, są w stanie zainfekować drogi oddechowe. Pandemiczna świńska grypa H1N1 wyróżnia się tym, że jej wirusy dostają się do komórek w głębi płuc i powodują poważniejszą infekcję.

Korzystając ze szkiełka, na którym umieszczono 86 różnych receptorów, naukowcy byli w stanie określić, z którymi receptorami wiążą się wirusy. Badania te pokazują, że pandemiczna grypa H1N1 może się silnie wiązać zarówno z receptorami o nazwie alfa 2-6 zlokalizowanymi w nosie, gardle i górnych drogach oddechowych, jak i receptorami alfa 2-3 zlokalizowanymi w głębi płuc. Zaobserwowali, że sezonowa grypa H1N1, przyczepia się tylko do receptorów alfa 2-6.

?Podczas trwającej pandemii u większości ludzi zarażonych grypą pochodzenia świńskiego wystąpiły względnie łagodne objawy? – wyjaśnia profesor Ten Feizi z Glycosciences Laboratory na Imperial College London. ?Jednakże u niektórych ludzi wystąpiły poważne infekcje płuc, które mogą stanowić większe zagrożenie od infekcji spowodowanych grypą sezonową. Najświeższe badania pokazują sposób, w jaki wirus tego dokonuje: przyczepia się do receptorów, które znajdują się głównie na komórkach w głębi płuc. Grypa sezonowa tego nie potrafi?.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że pandemiczna grypa H1N1 wiązała się z receptorami w płucach stosunkowo słabo w porównaniu do receptorów w górnych drogach oddechowych. Z tego powodu u większości zarażonych ludzi wystąpiły łagodne objawy. Jednak naukowcy uważają, że wirus ten może zmutować i mocniej wiązać się z tymi receptorami.

?Jeśli w przyszłości wirus grypy zmutuje, może mocniej przyczepiać się do receptorów w głębi płuc, co mogłoby spowodować wystąpienie poważniejszych objawów u zarażonych osób? – twierdzi profesor Feizi. ?Uważamy, że naukowcy powinni obserwować ten rodzaj zmian w wirusie i próbować znaleźć sposoby minimalizacji skutków tych zmian?.

?Od wiązania się z receptorem zależy, jak łatwo wirus rozprzestrzenia się pomiędzy komórkami i powoduje infekcję? – wskazał profesor Feizi. ?Niedawno przeprowadzone przez nas badanie pozwoliło nam lepiej poznać sposób, w jaki wirus grypy H1N1 świńskiego pochodzenia zachowuje się podczas trwającej pandemii, i wskazało zmiany, jakich należy szukać?.

Więcej informacji:

Nature Biotechnology:
http://www.nature.com/nbt/

Imperial College London:
http://www.imperial.ac.uk

Teksty pokrewne: 30832, 31118

Kategoria: Wyniki projektów
Źródło danych: Imperial College London, Nature Biotechnology
Referencje dokumentu: Childs R.A. et al. (2009) Receptor-binding specificity of pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus determined by carbohydrate microarray (Swoistość wirusa pandemicznej grypy A (H1N1) w roku 2009 w procesie wiązania się z r
Indeks tematyczny: Biotechnologia; Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Biotechnologia medyczna ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 31235

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy